نام : علی ضا

 نام خانوادگي : باهوش

 سمت : اداره برنامه ریزی و نظارت-کارشناس نظارت و ارزيابي-گزينش

 آدرس : قم - جمکران - مرکز مدیریت حوزه های علمیه

 شماره تماس : 37255890-025

 شماره داخلی : 590

 توضيحات : پست الكترونيك : n.tahzib@ismc.ir صندوق پستي :371853433

<< بازگشت به ليست