نام : كاظم

 نام خانوادگي : علي محمدي

 سمت : مدير مطالعات تربيتي و فرهنگي

 آدرس : قم - جمکران - مرکز مدیریت حوزه های علمیه

 شماره تماس : 37255890-025

 شماره داخلی : 576

 توضيحات : پست الكترونيك : dm.tahzib@ismc.ir صندوق پستي :371853433

<< بازگشت به ليست