نام : حمید

 نام خانوادگي : ملکی

 سمت : معاون تهذيب

 آدرس : قم - جمکران - مرکز مدیریت حوزه های علمیه

 شماره تماس : 37255890-025

 شماره داخلی : 578

 توضيحات : پست الكترونيك : m.tahzib@ismc.ir صندوق پستي :371853433

<< بازگشت به ليست