سمت : مسئول اطلاع رساني

 آدرس : قم - جمکران - مرکز مدیریت حوزه های علمیه

 شماره تماس : 37255890-025

 توضيحات : پست الكترونيك : tahzib@ismc.ir صندوق پستي :3713755518

<< بازگشت به ليست