نام : مجتبی

 نام خانوادگي : رضایی

 سمت : مديرت امور مشاوره و خانواده

 آدرس : قم - جمکران - مرکز مدیریت حوزه های علمیه

 شماره تماس : 37255890-025

 شماره داخلی : 582

 توضيحات : پست الكترونيك : dmo.tahzib@ismc.ir صندوق پستي :371853433

<< بازگشت به ليست