نام : سیدحسن

 نام خانوادگي : علویان

 سمت : مالي معاونت

 آدرس : قم - جمکران - مرکز مدیریت حوزه های علمیه

 شماره تماس : 37255890-025

 شماره داخلی : 591

 توضيحات : پست الكترونيك : n.tahzib@ismc.ir صندوق پستي :371853433

<< بازگشت به ليست