نام : مهدی

 نام خانوادگي : خسروی

 سمت : دبیرخانه معاونت

 آدرس : قم - جمکران - مرکز مدیریت حوزه های علمیه

 شماره تماس : 37255890-025

 شماره داخلی : 579

<< بازگشت به ليست