دوشنبه ٣١ ارديبهشت ١٣٩٧
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
[عضویت]
شرح وظایف دفتر مدیر

دفتر مدیر

 

تعریف:

دفتر مدیر کل بخشی است کارآمد و دقیق که با تنظیم برنامهها و تسریع فعالیتهای مدیرکل نقش موثری در پیشبرد اهداف مرکز ایفا میکند.

شرح وظایف:

1.    هماهنگی برنامه های مدیر مرکز.

2.    هماهنگی جلسات شورای مدیران و سایر جلسات.

3.    پیگیری امور مربوط به شورای مشورتی و هماهنگی آنها با مرکز.

4.    ثبت و ضبط صوت جلسات مرکز.

5.    نظارت بر عملکرد واحدهای تحت پوشش دفتر.

6.    ایجاد ارتباط سالم و منظم سازمانی بین ادارات مربوطه.

7.    ساماندهی­ و اجرای امور مربوط به دفتر مدیر­ مرکز ( اعم از تهیه و تنظیم پیش نویس نامه ها، آیین نامه ها، گزارشها و ...

8.    تنظیم وقت جلسات و ملاقاتها.

9.    ارائه گزارش ماهانه از فعالیتهای مشاوران و گروههای علمی.

10.  پیگیری امور در غیاب مدیرکل.

عنوان
دريافت كتاب